A szívre kattintva hozzáadhatja a programot a kedvenceihez. A Kedvencek menüpontban rendezhetők és kinyomtathatók a kiválasztott programok.

Székely Annamária kiállítása "Transzparenciák és tükröződések 02."

Folyamatos program (2022. június 25. 18:00 – 23:00)
kiállítás

A tudomány és a művészet talán leggyakrabban foglalkoztatott témája és legtágabb

fogalma a tér problematikája. Művészeti szempontból, hogyha pusztán definiálni szeretnénk a teret, akkor a legegyszerűbben úgy fogalmazhatnánk, hogy a térábrázolást vonalak, vonalvázlatok, rövidülések, színek, fény–árnyék viszonyok, formák, valőrök, tónusok alkotják.  Ekképpen a festészet, a festmény a valóságos, a létező tér és forma látszati alakzataival jeleníti meg vagyis állítja elő –két dimenzióban– a három dimenziót, tanulmányozott és kikísérletezett szabályok és törvényszerűségek alapján. Ilyen a perspektivikus térábrázolása a városképeknek, mely téma, – ami magába foglalja az épített környezet ábrázolását–, mindig foglalkoztatott. A városkép ábrázolások fontosak voltak, mert társadalmi tükre volt az adott kornak, magukban hordozzák a meglepetés és felismerés örömét, és reflexiók a tudomány és művészet felkészültségére.

Festészetem egyik meghatározó témája a tér, a tér ábrázolás, amit az építészeten keresztül: épületek, épületegyüttesek, utcák, utcarészletek elemeiből építek fel.

 Ezek a terek létező, bárki számára elérhető, látható városkép fragmentumok, az épített környezetünk egyfajta lenyomatai, részletei.  A képeimen nem az adott hely lemásolása, reprodukálása történik, hanem minden egy más törvényekkel rendelkező filteren keresztül látható, ami az utóbbi években készült munkáim esetében, a tükröződés. A tükröződés azért is fontos eleme a munkáimnak, mert például az ábrázolni kívánt utcarészlet automatikusan egyfajta szűrön keresztül jut el a nézőhöz, sőt kiegészül az üveg mögötti elemekkel is, ami egy újabb épületet, épületbelsőt, térrendszert sejtet.

 A tükröződés főszerepe mellett fontos eleme a munkáimnak a kétdimenziós sík felületi ábrázolásmód megtörése, illetve az abból való kilépésének az illúziója.  Teszem ezt oly módon, hogy egy festményen belül rétegekként megjelenítek több, akár más perspektíva rendszerben ábrázolt városképet, hullámokat vagy mértani alakzatok megjelenítésének a segítségével vagy akár a vászonra festett képkeretekkel, való játékos tér- sík – rendszert beépítem a festészetembe. 

Fontos momentuma még a munkásságomnak a szétdarabolás, a több részletképből felépített egy egységet alkotó kép. A tükröződés pillanatnyi állapota mellett, utalok az emlékezet pillanataira, hogy amikor fel szeretnénk idézni egy emléket, akkor is először részletek jutnak eszünkbe, ami kiegészül újabb részletekkel és csak azután látjuk meg a teljes emlékképet.

Munkáimban az foglalkoztat, hogy hogyan és miért alakul ki az igény arra, hogy az alkotó kilépjen a három dimenziót ábrázoló kétdimenziós képszerkezetből, vagy legalábbis a kilépés illúzióját keltse a befogadó közönség, illetve a néző számára.
Fontosnak tartom megemlíteni azt a képsorozatomat is, amely szintén valós terekről szól, csak itt a korábbiaktól eltérő ábrázolásmódot használtam. Ebben az esetben 3D technikát választottam, mely az ismert vörös-kék szemüvegen keresztül közvetíti a nézőnek a teljes térélményt és így kapott főszerepet a festészet legalapvetőbb eleme a kolorizmus. 3D technikával megfestett képeim is tereket, utcarészleteket, házsorokat ábrázolnak. Ezek olyan valós helyszínek, ahol bárki megfordulhat itthon vagy külföldön. E képeknél az volt a célom, hogy a színek egymás mellé tételével, a színek játékával élénk színvilágú képek szülessenek, de a teljes térélményt mégis a szemüvegen keresztül, a színek redukálásával éri el a szemlélő.

Ez az alkotói folyamat hosszadalmas, mert szabad szemmel keverem ki a színeket, viszont folyamatosan ellenőriznem kell a vörös- kék szemüvegen keresztül, hogy a megfelelő vörös- kék árnyalatot érjem el az egymás mellé kerülő színek viszonylatában.” Székely Annamária

A belépés díjtalan!

Információ: Kósa Gergely+36 70 492 0985, [email protected]

Helyszín: ÚKG - Újlipótvárosi Klub-Galéria