A szívre kattintva hozzáadhatja a programot a kedvenceihez. A Kedvencek menüpontban rendezhetők és kinyomtathatók a kiválasztott programok.

Európai művészet 1700-1800 állandó kiállítás

Állandó kiállítás
kiállítás

A rendkívül gazdag és sokrétű gyűjteményrész legszebb darabjait iskolánkénti és tematikus válogatásokban mutatja be a tárlat. Az első teremben a spanyol és a koloniális festészeti anyag kapott helyet. Francisco de Goya y Lucientes egyedülálló, meg nem alkuvó zseniként emelkedett ki a korának spanyol művészei közül. Pályája kezdetén még rokokó ízlés szerint alkotott, ezt a korszakát Ceán Bermúdez feleségének csodálatos képmása képviseli a kiállításban. A századfordulóhoz érve Goya művészete átalakult, jellegzetesen egyénivé vált. A társadalmat kritikus módon szemlélő művészt érzékenyen érintették az Európát felkavaró társadalmi és politikai változások. A Spanyolországot is elérő napóleoni háborúk hatását már a romantikát megelőlegező festményein, például a Korsós lányon és a Jelenet a spanyol függetlenségi háborúból című művén dolgozta fel.

Franciaországban a Napkirály halála után a barokk stílus végleg átadta helyét a dekoratív és elegáns rokokónak. Az 1700-as évek közepétől az enciklopédisták racionalizmusa, az ókori emlékek kultusza, illetve a felerősödő szentimentalizmus már a klasszicizmust és a romantikát előlegezték meg. A Kellem, szellem, jellem című szekcióban Jean-Étienne Liotard, Jean-Baptiste Greuze és Hubert Robert művei képviselik ezt az időszakot.