Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár

Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár az ország egyik legrégebbi gyűjteménye. A Mohács előtti könyvállomány nagy része megsemmisült vagy külföldre került, de megmaradt darabjaiból virágzó középkori könyvkultúra rekonstruálható, melynek 1543-ban az esztergomi vár török kézre kerülése vetett véget. A gyűjtemény jelentőségét számos kötet reprezentálja: kódexek és nyelvemlékek, korai nyomtatványok, korvina vagy bejegyzései, korábbi tulajdonosai miatt értékes dokumentum. 

A Jordánszky-kódex magyar nyelvemlék, a legteljesebb középkori magyar bibliafordítást tartalmazza. A világ egyik legnagyobb, óriásfólió méretű, kétkötetes liturgikus kódexe a Bakócz-graduálé, melyet Bakócz Tamás (1442-1521) esztergomi érsek készíttetett.

A XV. sz.végéről származó Ulászló-graduálé a későreneszánsz miniatúrafestészet remeke, a magyar zenei hagyomány késő középkori öröksége.

A Szalkai-kódex a mohácsi csatában elesett Szalkai László (1475-1526) esztergomi érsek tulajdona volt, diákkori feljegyzéseit tartalmazó középkori iskoláskönyv.

A „Lövöldi korvina” ősnyomtatvány (Raynerius de Pisis: Pantheologia, 1477) Mátyás király könyvtárából származik. 

Az itt található Balassa-biblia (a Balassák családi bibliája) előzékoldalán korabeli kézírás magyarul jegyezte be Balassi Bálint születésének és halálának körülményeit.

A könyvtár jelentős különgyűjteményekkel bír: a Fugger-gyűjtemény több ezer, egységesen fehér pergamenbe kötött antikvát tartalmaz, a Batthyány-gyűjtemény  része Bél Mátyás (1684-1749) történet- és földrajztudós vármegyeleírásainak kéziratos hagyatéka. Hely- és művelődéstörténeti szempontból páratlan a 19. században keletkezett Majer-gyűjtemény: Majer István (1813-1893) kanonok tékái.

 

A jelenleg több mint 200 000 dokumentumot-egységet számláló állomány mind tartalmi, mind nyelvi szempontból egyetemes gyűjtőkörűnek tekinthető, hiszen a teológiai, vallási tárgyú művek mellett a világi tudományok szinte minden ága képviselve van. Az egyházi könyvtárak közül itt őrzik a legtöbb kódexek és jelentős nagyságú ősnyomtatvány-gyűjteménnyel is rendelkezik.

A Bibliotheca épülete 1853-ra épült fel Hild József tervei szerint. Homlokzatán Szent Jeromos szobra látható. 1930-31-ben készültek a lépcsőház mennyezeti szekkói: Magasi Németh Gábor A hétpecsétes könyv című alkotása a Jelenések könyve egyik látomását örökíti meg, a könyvekben rejlő hatalmat és erőt hivatott megjeleníteni.

 

Az épület jelentős, általános  megújítása 2015-ben kezdődött, újonnan létesített múzeumi kiállítóterében 2017 óta állandó és időszaki kiállítások keretében mutathatóak be a gyűjtemény kincsei. 

A könyvtár interaktív honlapján  (www.bibliotheca.hu) nemcsak hasznos információk segítik a kutatókat, olvasókat, hanem a szélesebb érdeklődés számára is közkinccsé válhatnak a digitalizált kötetek, melyek reprezentálják a gyűjteményt, a magyar és európai kulturális örökséget.

 

Programjaink

A kiválasztott programot hozzáadhatja a kedvenceihez, ha a program címére, majd a program oldalán a narancssárga szívre kattint. A Kedvencek menüpontban rendezhetők és kinyomtathatók a kiválasztott programok.
2024. június 22. 19:00 - 20:00
  • kiállítás
  • tárlatvezetés
Tárlatvezetés a könyvtár múzeumi tereiben, a Majer-, a Fugger- és a Batthyány-gyűjteményben. Állandó kiállításunkon megtekinthető Magyarország… Tovább
2024. június 22. 21:00 - 22:00
  • előadás
  • zene
„Megszólaló kódexek” Gregorián hangséta Mizsei Zoltánnal(zenész, egyházzenész, előadóművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense) A séta az… Tovább
Folyamatos program (2024. június 22. 17:00 - 23:00)
  • kreatív foglalkozás
Vannak könyveid? Szeretnéd, hogy igazán a tiéd legyen? Készíts magadnak egyedi könyvjegyet, ex librist, ahogy a királyok, érsekek, írók, festők! Egy… Tovább