You can add your selected programmes to Favourites by clicking the heart icon. In Favourites, you can sort and print the programmes.

Vidéki gettók - ".... nem marad itt közülük hírmondó sem."

2022. June 25. 19:00 – 20:00
tárlatvezetés

Tárlatvezető: Jakab Attila

Magyarország német megszállását követően, 1944 tavaszán sorban jelentek meg a zsidóság jogfosztását célzó rendeletek, közöttük a gettósítást elrendelő jogszabály. A gettósítás eszköz, a valós cél a zsidó lakosság deportálása volt, ami a vidéki zsidóságot illetően két és fél hónap alatt, július elejére meg is valósult. – nyilatkozta elégedetten Baky László, a Belügyminisztérium államtitkára ’44 májusában.
A magyar közigazgatás szervezte meg a vidéki gettókat: kijelölték a helyét, meghatározták a Zsidó Tanács feladatait, gondoskodtak a zsidó javak leltárba vételéről, a beszolgáltatásokról, és büntetéseket helyeztek kilátásba a zsidó vagyon rejtegetése vagy megdézsmálása esetére. Ugyanígy, a magyar közigazgatás gondoskodott a deportálásról is, melynek során közel fél millió embert szállítottak el, túlnyomó többségüket Auschwitzba.
A folyamatot részletesen leíró, megyei levéltárakból, hazai és külföldi múzeumokból származó korabeli tárgyakat, dokumentumokat felhasználó tárlat bemutatja a magyarországi vidéki gettók felállításának és felszámolásának folyamatát 1944 tavaszán és nyárelején.