Egyedi helyszín: 
elnöki tanácsterem
2018. június 23.,
20:15 - 21:15
előadás

"...belátunk az ő egyenes, nyilt szivébe". Ferenc József császár és király magyarországi portréi

Borovi Dániel művészettörténész előadása

Ferenc József közel hét évtizedes uralkodása alatt a róla készült magyarországi portrék is jelentős átalakuláson mentek át. Változott az arcképek ikonográfiája, létrehozásuk módja, de fogadtatásuk jellege is. Ujházy Ferenc 1850-ben például még körözőlevele megsemmisítése fejében, osztrák metszetelőképek alapján festette meg a szolnoki megyeháza számára a császár arcképét. 1896-ban viszont, amikor Nyitra vármegye készíttette el a király arcképét, külön kijárták, hogy Ferenc József modellt üljön hozzá. A festmény elkészülte után pedig a vármegye küldöttsége személyesen fejezte ki köszönetét az uralkodónak „amiért módot és alkalmat nyújtott arra, hogy arcképét Ferraris festőművész a megye számára megfesthette.”